Logga in Skapa konto

Logga in

   
     
 
måndag, 13 March 2017 11:52

25 nya tomter på Renön

Skrivet av
Piteå kommun planerar för 25 nya tomter på Renön. Ett annat syfte med detaljplanen är också att utöka byggrätten på befintliga tomter inom området. I kommunens översiktsplan fastslås området som utredningsområde. Planens genomförande bedöms medföra en viss betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering är upprättad. Därför bjuder Piteå kommun in…
måndag, 13 March 2017 11:48

Ny detaljplan för Hemlun...

Skrivet av
Ökade byggrätter för berörda fastighetsägare och en utökning av befintlig kvartersmark. Det hoppas kommunen uppnå genom en ny detaljplan för Hemlunda, en udde vackert belägen i Svensbyfjärden. Området är detaljplanelagt som fritidsområde och anges i gällande översiktsplan som befintlig bebyggelse samt skog och övrig mark. Planens genomförande bedöms inte medföra…
måndag, 06 March 2017 15:24

Boenden och personal blir...

Skrivet av
Piteå kommun drar ner på antal boenden och personal för ensamkommande flyktingbarn. Orsaken är att antalet asylsökande minskat kraftigt. Likaså de statliga ersättningarna. I dagsläget har Piteå 103 platser för ensamkommande flyktingbarn och cirka 80 inskrivna ungdomar. Prognosen för 2017 är runt tio nya ungdomar till Piteå, samtidigt som ett…
måndag, 06 March 2017 15:13

Piteås magisterutbildnin...

Skrivet av
Piteå kommuns satsning på forskning och utveckling inom skolan väcker uppmärksamhet på nationell nivå. När Riksdagens utbildningsutskott presenterade sin uppföljning av arbetet med forskarskolor under ett seminarium förra torsdagen medverkade Kristina Hansson, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun, som talare. Hon var inbjuden för att presentera Piteås alternativa satsning -…
måndag, 06 March 2017 15:03

Vetenskapligt råd bildat...

Skrivet av
Piteå kommun ligger i framkant i skolutvecklingen. Förra veckan tillträdde Piteå Utbildningsvetenskapliga råd med uppdrag att verka för forskning i skolan med utgångspunkt i lärarnas frågor. - Det är väldigt roligt att vi är igång. Det här rådet är unikt i Sverige och kommer att fungera som en arena för…
måndag, 27 February 2017 16:17

Över tusen norrbottninga...

Skrivet av
Över tusen norrbottningar lider av Familjär hyperkolesterolemi, FH. En dold dödlig sjukdom om den upptäcks för sent. FH är högt kolesterolvärde som orsakas av ärftlighet. Inte osunt leverne. Familjär hyperkolesterolemi är en ärftlig sjukdom där en genetisk förändring, som orsakar högt kolesterol i blodet, kan föras vidare från generation till…
måndag, 20 February 2017 14:38

Minister besöker Hortlax...

Skrivet av
Utbildningsminister Gustav Fridolin kommer till Norrbotten och Piteå på onsdag för att träffa skolaktörer från länets fjorton kommuner. Fokus för årets regionala träff är hur alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Totalt genomförs 25 besök i 20 regioner under utbildningsministerns turné i Sverige. Inbjudna till träffen i Hortlax skola…
måndag, 20 February 2017 14:34

Samtal ska minska utbrän...

Skrivet av
Piteå kommun har som målsättning att minska sjukskrivningar till följd av stress och psykisk ohälsa. Därför ingår nu kommunen i ett landsomfattande projekt, tillsammans med SKL och 13 andra kommuner. Projektet går ut på att man tillsammans med handledare och kollegor under arbetstid deltar i samtalsgrupper två timmar i veckan…
måndag, 20 February 2017 14:29

Hemtjänsten följs av Ti...

Skrivet av
Utvecklingsarbetet inom Piteå kommuns hemtjänst har valts ut av Tillitsdelegationen som en av totalt tolv försöksverksamheter i landet som kommer att följas av forskare i Försök Tillit. Tillitsdelegationen ska följa försöksverksamheter som främjar idé- och verksamhetsutveckling hos kommuner och landsting. Utveckling är inte längre ett val utan en förutsättning för…
lördag, 11 February 2017 15:06

Sparbanken Nords anställ...

Skrivet av
Sparbanken Nord – Framtidsbanken avsätter de närmsta fem åren 100 miljoner till viktiga verksamheter i Norrbotten. Nu tar banken nästa steg genom att involvera all personal i arbetet med lokal och regional utveckling. - Personalmiljonen innebär att alla våra medarbetare har 5000 kr var att dela ut till ett valfritt…
FörstaFöregående12345678910NästaSista
Sida 1 av 11

Högst betyg

Piteå Gratistidning Gå med i vårat nyhetsbrev