Logga in Skapa konto

Logga in

   
     
 
måndag, 13 March 2017 11:48

Ny detaljplan för Hemlunda

Skrivet av 
Rösta
(0 röster)

Ökade byggrätter för berörda fastighetsägare och en utökning av befintlig kvartersmark. Det hoppas kommunen uppnå genom en ny detaljplan för Hemlunda, en udde vackert belägen i Svensbyfjärden.

Området är detaljplanelagt som fritidsområde och anges i gällande översiktsplan som befintlig bebyggelse samt skog och övrig mark. Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Piteå kommun bjuder in fastighetsägare, boende och andra berörda till samråd för att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådstiden 10 mars – 31 mars 2017 ställs planförslaget ut på Piteå stadsbibliotek och Stadshuset – i foajén och på Fysisk planering.

Synpunkter lämnas skriftligt synpunkter senast 31 mars 2017 via formulär på webben, via e-post eller post till Piteå kommun, Fysisk Planering, 941 85 Piteå.

Källa: Piteå kommun

Logga in för att kunna kommentera

Högst betyg

Piteå Gratistidning Gå med i vårat nyhetsbrev